Blog
WordsMine graduated Founder Institute
WordsMine vừa tốt nghiệp tại vườn ươm "Founder Institute"
FI là một trong những học viện tăng tốc khởi nghiệp lớn hàng đầu ở Đông Nam Á. Tại đây, WordsMine đã học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm để có thể hỗ trợ người dùng và xây dựng sản phẩm ngày một tốt hơn.